Rapport fra konserntillitsvalgt

Året 2018 har igjen vist hvor viktig det er at tillitsvalgte og ledelse har god og jevnlig dialog. Bare på den måten kan man i fellesskap løse de ulike utfordringer som oppstår og at alle forstår hvor viktig det er å snakke samme språk. Prosjekt 2020 nærmer seg slutten og alle kostnadstiltak i forbindelse med prosjektet er gjennomført i så å si alle selskapene i konsernet. 2018 har vært det første året på veldig lenge hvor temaet nedbemanning ikke har vært det ansatte har snakket mest om på sine arbeidsplasser og fokuset på utvikling er det som er i førersetet, noe som er veldig gledelig.

Også i løpet av 2018 har konserntillitsvalgt gjennomført besøk til og hatt møter med klubbledere, fagorganiserte og personer i ledelsen i bedriftene i Polaris Media, nå 29 mediehus og 5 tilknyttede mediehus, fem trykkerier og tre distribusjonsselskap. Dette er en særdeles viktig del av hovedtillitsvalgts hverdag i konsernsammenheng.

På mine mange, og lange, reiser rundt i Polarisland har jeg hatt den store glede å møte engasjerte, arbeidsomme, kunnskapsrike, oppfinnsomme og faglig oppdaterte tillitsvalgte og ansatte. Jeg har også hatt gode møter med ledelsen i de fleste selskapene. Tilbakemeldingene er at hverdagen er hektisk, stressende og anstrengende, men også utfordrende, morsom og givende. De fleste steder fungerer dialogen mellom tillitsvalgte og ledelse godt, andre steder har man utfordringer med å formalisere en samarbeidsform. Det er ikke alltid nok å tro at man har informert tilstrekkelig om en sak hvis den bare er nevnt over bordet i en ellers uformell lunsjpause.

Gjennom mine besøk i alle konsernets bedrifter har jeg også samarbeidet tett med lederne av de forskjellige underkonsernutvalgene i Polaris Media; Kjersti Fikse Ness (TMN), Stein Jensen (UKU Trykk), Monika Vartdal Giske (TUN) og Lars Adrian Giske (SAMU). Underkonsernutvalgslederne er en viktig del av tillitsmannssystemet i Polaris Media, og gjennom året jobber jeg tett opp mot alle underkonsern gjennom dem, også utenom den viktige jobben som gjøres i Konsernutvalget.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TMN (Tillitsvalgtes Utvalg Polaris Media Midt-Norge), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Polaris Media Nord Norge), UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene) samt årsmøtet til konsernlaget NJP (Norsk Journalistlag Polaris). God dialog og samlinger med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen.

 

Den saken jeg har jobbet mest med i løpet av 2018 er sammenslåingen av alle markedsavdelingene i lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge. Det har vært mange møter både med forbund, tillitsvalgte og ledelse og etter en litt treg start så har samarbeidet og informasjonen fra ledelsen vært veldig bra. Det er i krevende omstillinger som dette at det er viktig å ha tillitsvalgte som er gode og er pålogget underveis og en ledelse som anerkjenner den avgjørende betydningen av god informasjon og kontinuerlig reell involvering, dette er noe som har fungert veldig bra i denne prosessen.

Samarbeidet og dialogen med konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen har også i 2018 vært god. Fortsatt opplever konserntillitsvalgt at det er vilje og ønske om å involvere de tillitsvalgte på en god måte i løpende prosesser. Gjensidig åpenhet og tillit er alfa omega om ledelsen ønsker å ha de ansatte med seg.

 

Rune Setsaas

Konserntillitsvalgt

Polaris Media ASA

Legg til i min rapport