Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2018. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
201820172016
Omsetning justert for engangseffekter1 52515091521
Normalisert EBITDA 159159120
Engangseffekter/omstillingskostnader09-78
Resultat før skatt114103-139
Årets resultat9588-111
    
EBITDA-margin10,4%10,5%7,9%
    
Investeringer i driftsmidler212342
Investeringer i finansielle aktiva18-4-10
    
Totalkapital2 6342 4792 337
Egenkapital1 8281 6471 420
Netto rentebærende gjeld1276113
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,10,40,7
Likvide midler235187191
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 1)394242
Antall trykkerier 555
Antall distribusjonsselskaper 333
    
Antall årsverk748772847
Opplag per 31.12221 928209 970205 550
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)1)248 992285 799306 426
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)1)324 001308 709313 601
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)1)8,4 mill. 9,0 mill.11,5 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)1)10,7 mill. 9,0 mill.8,8 mill.
    
Antall aksjonærer962937927
Antall aksjer (1000)48 927  48 92748 927
Resultat per aksje1,91,8-2,3
Utbytte per aksje1,751,51,0
Direkteavkastning7,2%8,9%5,1%
    
Aksjekurs per 31.1226,418,63,7
Børsverdi per 31.121 292910670
 1) Inkluderer fem tilknyttede selskap, samt fem selskap i Trønder Avisa-konsern

 

 201620172018
EBITDA-margin*7,9%10,5%10,4%

* Tall justert for engangseffekter
Legg til i min rapport

  

Legg til i min rapport

 

 

Legg til i min rapport

BrukerposisjonerBrukerposisjoner

* Daglige brukere inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern
Legg til i min rapport

* Sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern
Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport