Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

Polaris Media avslutter et godt 2018 med fortsatt inntekts- og resultatvekst. Mediehusene gjør det meget bra, og det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar sterkt til veksten. Det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter, selv om nedgangen er redusert fra tidligere perioder. Vi ser likevel at papiravisen fortsatt er et attraktivt produkt for våre abonnenter og annonsører.

Størst resultatfremgang i 2018 har mediehusene Adresseavisen, iTromsø, Vestlandsnytt, Avisa Sør-Trøndelag, Fosna-Folket, Harstad Tidende, Sunnmørsposten og Vikebladet Vestposten samt Adressa Distribusjon.

Vi får stadig flere abonnenter, og vi kan glede oss over at antall abonnenter i 2018 har økt med over 6000 til mer enn 200000 abonnenter. De nye abonnentene er gjerne yngre og velger det heldigitale tilbudet. Vi har i løpet av året oppnådd en vekst på over 20000 abonnenter som kun kjøper våre digitale produkter. Vi har nå mer enn 64000 rene digitale abonnenter. Vi gleder oss over at det er etablert en solid betalingsvilje for de digitale abonnementsproduktene, slik at totale brukerinntekter fortsatt viser god vekst.

Vi har stort fokus på å bygge et konsern som prioriterer god lokal og regional journalistikk. Redaksjonene i både små og store mediehus evner å engasjere i sine lokalsamfunn, og ved jevne mellomrom setter de også nasjonal dagsorden. Når vi lykkes med dette, ser vi at det skaper lojale abonnenter. Våre mediehus skal utgjøre en forskjell. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, og vi trenger data og innsikt om våre lesere. Det er derfor svært viktig for konsernet stadig å videreutvikle kompetansen til våre medarbeidere, samtidig som vi samler innsikt om våre brukere på en tillitvekkende måte. Slik kan vi greie å lage og tilby best mulig produkter.

Polaris Media har det siste året blitt del av Faktisk.no og det nye Norsk Pens fond for ytringsfrihet. Begge er viktige for å arbeide mot «fake news» i media og fremme det frie ord.

Utviklingen innenfor annonse viser også positiv utvikling med god vekst i digitale annonseinntekter. Dette viser at vi fortsetter å styrke konkurransekraften i markedet. Vi har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsingene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbyggingen av byråtjenester rettet mot de lokale markedene og et betydelig kompetanseløft.

Polaris Trykk har hatt et krevende 2018, men fjerde kvartal var bedre enn de foregående. Det er et utfordrende trykkerimarked med fallende avisvolum, men vi jobber kontinuerlig med tiltak som kan bidra til fortsatt god inntjening fra trykkerivirksomheten i årene som kommer.

Satsingen på eksterne distribusjonsinntekter gjennom HeltHjem Netthandel, som vi eier sammen med Schibsted, viser god fremgang. Vi har stor tro på at dette vil bidra til økte distribusjonsinntekter i tiden som kommer.

Våre ansatte gjør en meget god jobb i et mediemarked med stadig økende konkurranse og i krevende markeder for trykk og distribusjon.

Polaris Media har kommet langt i den digitale transformasjonen, og vi er godt posisjonert for videre digital vekst både når det gjelder innhold og marked.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport