Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20182017                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 6969 
 Telefon, porto 394382 
 Reisekostnader 1 4501 576 
 IT kostnader 5 0415 024 
 Konsulent og rådgivningstjenester 7 5926 856 
 Drift bygninger og driftsmidler 4 0463 425 
 Annen driftskostnad 2 745-526 
 Sum andre driftskostnader 21 33916 806 

 

 

Legg til i min rapport