Note 4 - Egenkapital

 

2018Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201848 927-10256 982101 751407 650 
Årets resultat   66 34366 343 
Avsatt utbytte   -85 565-85 565 
Andre føringer -22 -851-873 
(utvidet res.)   -13 333-13 333 
Egenkapital per 31.1248 927-33256 98268 346374 222 

 

Legg til i min rapport