Note 22 - Hendelser etter balansedagen

Selskapet har identifisert en hendelse som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Fortrinnsrettsemisjon i Cxense
7. februar 2019 informerte Cxense om at de har vedtatt en fortrinnsrettsemisjon på 90 mill. til en kurs på kr 7 per aksje for å finansiere videre vekst i selskapet og sikre finansiering frem mot "break even". Det vil utstedes tegningsretter og per 11 februar omsettes aksjen for kr 8,50 per aksje. Tegningsperioden er fra 12 - 26 februar. Polaris Media har i årsregnskapet per 31.12.2018 verdsatt sine 467 528 aksjer til kr 26 per aksje, se note 18 Finansielle Instrumenter.

Legg til i min rapport