Note 21 - Finansposter

Finansinntekt  20182017
Inntekt på investering i datterselskap 79 57357 558
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 3 9369 525
Annen finansinntekt1) 36 96538 898
Sum finansinntekt 120 474105 980
    
Finanskostnader    
Nedskrivning av finansielle eiendeler2)  -49 299
Annen rentekostnad 5 8916 435
Annen finanskostnad  478808
Sum finanskostnader  6 36956 542


1) Beløpet består hovedsakelig av utbytte fra Polaris Media Nordvestlandet AS på hhv. 34,3 mill. i 2018 og 37 mill. i 2017.

2) I 2017 består beløpet av nedskrivning av Polaris Eiendom AS med 33,8 mill. og Trønder-Avisa AS med 15,5 mill.

Legg til i min rapport