Note 20 - Pant og garantier

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskapene fremgår av tabellen nedenfor.

 

Pantesikret gjeld                             20182017                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1 SMN 200 835200 795 
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet    
 Datterselskaper 679 218679 218 


Se note 16 Datterselskaper for en nærmere spesifikasjon.

 

Garantiansvar

Selskapet har per 31.12 avgitt 2 forskjellige garantier relatert til hhv. husleie (17,5 mill.) og skattetrekk (37,5).

Legg til i min rapport