Note 15 - Leieavtaler


Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleieavtalerIT relaterte
forpliktelser
Andre
finansielle
forpliktelser
Sum                                                                         
20191 994  1 994 
20202 044  2 044 
20212 095  2 095 
20212 147  2 147 
Etter 202112 224  12 224 
Sum20 503
 20 503 

 

Selskapet leier to lokaler i Ferjemannsveien 10 på henholdsvis 15 og 7 år, gjeldende fra henholdsvis 2015 og 2018.

 

Legg til i min rapport