Note 13 - Nærstående parter

Som nærstående part betraktes datterselskap (inkl. datterdatter) , tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. For oversikt over datterselskap, se note 16 Datterselskaper.

Polaris Media ASA investerte i 2018 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS. Transaksjoner med HeltHjem er derfor inkludert i oversikten nedenfor.

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av den daglige driften. Polaris Media ASA er i tillegg deltaker i konsernkontoordning, og transaksjoner mellom selskapene vil følgelig også bestå av rentekostnader og -inntekter. Alle avtaler og transaksjoner er inngått på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter.

 

 20182017
Nærstående partSalg tilKjøp fraSalg til Kjøp fra
A/S Sør-Trøndelag-643 -568 
Adressa Distribusjon AS-468 -460 
Adresseavisen AS-3 0036 192-2 7385 406
Adresseavisens Telefontjenester AS-145 -148 
Andøyposten AS-144 -146 
Brønnøysundsavis AS-535 -422 
Driva AS-359 -321 
Fjordabladet AS-212 -191 
Fjordens Tidende AS-432 -376 
Fjordingen AS-361 -319 
Fjordtrykk AS-50 -51 
Folkebladet AS-795 -429 
Fosna-Folket AS-665 -512 
Framtid i Nord AS-389 -256 
Harstad Tidende AS-1 0069-553 
HTG Multimedia AS-203 -17039
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS-50 -53 
Inord AS-195 -171 
Johan Tillers Vei 1-5 AS  -26
Mediehuset i Tromsø AS-69610-5759
Mediehuset Innherred AS-1 307 -556 
Møre-Nytt AS-347 -324 
Nordavis AS-785 -5803
Nordvest Distribusjon-377 -370 
Norsk Avisdrift AS-55 -54 
Opdalingen AS-273 -244 
Polaris Distribusjon Nord AS-212 -198 
Polaris Eiendom AS-50 -199 
Polaris Media Midt-Norge AS-339 -201 
Polaris Media Nord-Norge AS-487 -1 612 
Polaris Media Nordvestlandet-28319-252 
Polaris Regnskap AS-18 -12 
Polaris Trykk Alta AS-116 -111 
Polaris Trykk AS-273 -2551
Polaris Trykk Harstad AS-58511-55327
Polaris Trykk Trondheim AS-1 0891 092-1 038798
Polaris Trykk Ålesund AS-535 -507 
Romsdals Budstikke AS-1 7622 042-1 400719
Skjåk Medieutvikling AS-262 -237 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS-612 -489 
ST-Trykk AS-55 -57 
Sunnmøringen AS-147 -154 
Sunnmørsposten AS-2 567 -1 8471
Trøndelagspakken AS-259 -235 
Trønderbladet AS-446 -371 
Vesterålen Online AS-619 -306 
Vesterålens Avis AS-159 -151 
Vestlandsnytt AS-238   
Vigga AS-156 -163 
Vikebladet Vestposten AS-377 -328 
Åndalsnes Avis AS-3271-29835
Sum-25 4679 376-21 5867 037

 

 20182017
Nærstående partFordringGjeldFordringGjeld
Adressa Distribusjon AS2 997 35 
Adresseavisen AS64 449-5135 680-467
Adresseavisens Telefontjenester AS  12 
Brønnøysundsavis AS31   
Driva AS12   
Fjordabladet AS6 19 
Fjordens Tidende AS14 34 
Fjordingen AS11 27 
Fjordtrykk AS  5 
Folkebladet AS38 27 
Fosna Folket AS33 4 404 
Framtid i Nord AS16 18 
Harstad Tidende AS852 1 131 
HTG Multimedia AS  2 035 
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS  2 348 
Mediehuset iTromsø AS83 33 
Mediehuset Innherred AS40 65 
Møre-Nytt AS10 27 
Nordavis AS45   
Nordvest Distribusjon  28 
Norsk Avisdrift AS  5 
Opdalingen AS 21 
Polaris Distribusjon Nord AS  2 166 
Polaris Eiendom AS2 000 17 
Polaris Media Midt-Norge AS  17 
Polaris Media Nord-Norge AS  248 
Polaris Media Nordvestlandet34 300 37 023 
Polaris Trykk Alta AS  8 
Polaris Trykk AS  22 
Polaris Trykk Harstad AS  30 
Polaris Trykk Trondheim AS -8242-86
Polaris Trykk Ålesund AS  25 
Romsdals Budstikke AS100-207104-15
Skjåk Medieutvikling AS3 19 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS23 1 875 
ST-Trykk AS2 500 4 
Sunnmøringen AS2 12 
Sunnmørsposten AS152 4 218-1
Sør-Trøndelag AS7 034 4 266 
Trøndelagspakken AS23 48 
Trønderbladet AS18 33 
Vesterålen Online AS3 10 
Vesterålens Avis AS  12 
Vestlandsnytt AS2   
Vigga AS1 16 
Vikebladet Vestposten AS13 29 
Åndalsnes Avis AS9 7 
Sum114 830-34196 203-568

 

Legg til i min rapport