Note 9. Datterselskap

 

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten på www.polarismedia.no. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet.

 

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Polaris Media Midt-Norge ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 %
Polaris Media Midt-Norge Salg ASDatterdatter 20.08.2018Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Polaris Distribusjon Midt-Norge ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Polaris Distribusjon Nordvestlandet ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Harstad100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008 Harstad100 % 
Folkebladet ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,7 % 
Harstad Tidende Gruppen Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Andøyposten AS Datterdatter01.10.2008Andesnes77,1 % 
Nordavis AS 1)Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid i Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
iNord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 

1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

  

Legg til i min rapport