Note 8. Varige driftsmidler

 

2018                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 743 01178 0467 473828 530 
Tilgang i året 14 6052 282016 888 
Avgang i året -688-2 2810-2 969 
Utrangering -9 67900-9 679 
Reklassifisering -4 239400-4 199 
Anskaffelseskost 31.12 743 01178 0877 473828 571 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 564 49250 6900615 183 
Periodens avskrivninger 46 6113 249049 860 
Periodens nedskrivninger 500050 
Avgang -617-2 0650-2 682 
Utrangering -9 67800-9 678 
Reklassifisering -3700-37 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 600 82151 8740652 695 
       
Bokført verdi 31.12 142 19026 2137 473175 877 
       
2017 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 756 49078 0017 433841 924 
Tilgang i året 16 520532 31118 884 
Avgang i året -5 431-8-2 271-7 711 
Utrangering -8 37700-8 377 
Reklassifisering -16 17600-16 176 
Anskaffelseskost 31.12 743 02678 0467 473828 545 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 524 99147 1380572 129 
Periodens avskrivninger 48 7353 552052 287 
Periodens nedskrivninger 28000280 
Avgang -1 46500-1 465 
Utrangering -8 06100-8 061 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 564 47950 6900615 169 
Bokført verdi 31.12 178 54727 3567 473213 376 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 14. Pantstillelser og garantiansvar for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Legg til i min rapport