Note 5. Driftsinntekter

 

                  20182017                                             
Annonseinntekter    
Papir 388 050411 084 
Digitalt 228 891213 178 
Sum annonseinntekter 616 940624 263 
     
Brukerinntekter    
Abonnementsinntekter 545 484514 102 
Løssalgsinntekter 41 66546 435 
Sum brukerinntekter 587 149560 537 
     
Trykkeriinntekter    
Aviser 116 452121 586 
Siviltrykk 77 87776 820 
Sum Trykkeriinntekter 194 329198 406 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 57 41353 866 
Pressestøtte 22 69521 672 
Husleie 3 1091 681 
Andre driftsinntekter 1) 43 26248 619 
Sum øvrige inntekter 126 478125 838 
     
Sum salgsinntekter 1 524 8961 509 044 
     
Andre driftsinntekter    
Gevinst ved salg av eiendom 09 167 
Sum andre driftsinntekter 09 167 
     
Sum driftsinntekter 1 524 8961 518 211 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebebyr, IT tjenester og regnskapstjenester, samt salg av rettigheter.

Alle inntekter er knyttet til kontrakter med kunder.

Legg til i min rapport