Note 4. Driftssegmenter

 

De rapporteringspliktige segmentene er identifisert ved en kombinasjon av hvilke produkter og tjenester som tilbys, samt geografiske lokasjon. Virksomheten i Polaris Media ASA er organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og trykkerivirksomheten Polaris Trykk.

Polaris Media Midt-Norge og Polaris Media Nordvestlandet består av mediehus og et distribusjonsselskap, og har dermed både annonseinntekter, brukerinntekter og distribusjonsinntekter.

Polaris Media Nord-Norge består av mediehus og har derfor annonseinntekter og brukerinntekter.

Polaris Trykk består av trykkerivirksomhet og et distribusjonsselskap, og har 2trykkeriinntekter og distribusjonsinntekter. I tillegg mottar noen av mediehusene pressestøtte.

På linjen "andre" i tabellen nedenfor ligger morselskapet Polaris Media ASA, Polaris Eiendom AS, og Polaris Regnskap AS. Polaris Eiendom har tidligere bestått av virksomhetens eiendommer, men i løpet av 2017 ble siste eiendom solgt. Polaris Regnskap består av regnskapsførsel for eksterne kunder.

Eliminering gjelder konserninterne transaksjoner mellom segmentene.

 

                 20182017                                              
Driftsinntekter    
 Annonseinntekter papir 220 852 240 601  
 Digitale annonseinntekter 130 561 122 952  
 Brukerinntekter abonnement 285 957 269 213  
 Brukerinntekter løssalg 21 687 24 290  
 Øvrige inntekter 76 317 69 725  
Polaris Media Midt-Norge 735 375 726 780  
 Annonseinntekter papir 106 685 109 435  
 Digitale annonseinntekter 33 729 33 313  
 Brukerinntekter abonnement 177 276 166 807  
 Brukerinntekter løssalg 10 885 11 796  
 Øvrige inntekter 30 441 31 985  
Polaris Media Nordvestlandet 359 016353 336 
 Annonseinntekter papir 60 641 61 227  
 Digitale annonseinntekter 44 690 39 842  
 Brukerinntekter abonnement 82 404 78 249  
 Brukerinntekter løssalg 9 093 10 350  
 Øvrige inntekter 33 053 31 363  
Polaris Media Nord-Norge 229 881221 030  
Trykkeriinntekter interne aviser 103 978 106 524  
Trykkeriinntekter eksterne aviser 116 452 121 586  
Siviltrykkinntekter 77 877 76 820  
Øvrige inntekter 41 458 40 186  
Polaris Trykk 339 765345 117 
Andre 4 4737 704 
Eliminering -143 613-135 756 
Sum driftsinntekter 1 524 8961 518 211 
     
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 92 56474 017 
Polaris Media Nordvestlandet 38 95234 103 
Polaris Media Nord-Norge 27 21420 914 
Polaris Trykk 44 24558 914 
Andre -43 948-19 792 
Sum EBITDA 159 027168 154 
     
Normalistert EBITDA*    
Polaris Media Midt-Norge 92 56472 837 
Polaris Media Nordvestlandet 38 952 34 914 
Polaris Media Nord-Norge  27 214 21 584 
Polaris Trykk 44 24558 557 
Andre -43 948-28 959 
Sum normalisert EBITDA* 159 027158 932 
     
EBIT    
Polaris Media Midt-Norge 69 84749 900 
Polaris Media Nordvestlandet 34 20028 735 
Polaris Media Nord-Norge 22 31515 048 
Polaris Trykk 9 70521 874 
Andre -57 015-32 610 
Sum EBIT 79 05382 948 
     
Resultat før skatt    
Polaris Media Midt-Norge 111 75292 238 
Polaris Media Nordvestlandet 32 14122 873 
Polaris Media Nord-Norge 26 15015 157 
Polaris Trykk 4 63916 434 
Andre -60 702-43 747 
Sum resultat før skatt 113 979102 955 
     
Anleggsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 1 478 7671 309 290 
Polaris Media Nordvestlandet 56 96463 331 
Polaris Media Nord-Norge 78 41181 215 
Polaris Trykk 188 139212 390 
Andre/eliminering 424 588442 300 
Sum anleggsmidler 2 226 8682 108 526 
     
Omløpsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 430 679379 018 
Polaris Media Nordvestlandet 86 75270 842 
Polaris Media Nord-Norge 69 14651 244 
Polaris Trykk -10 566-18 095 
Andre/eliminering -168 953-112 535 
Sum omløpsmidler 407 058370 474 
     
Langsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 69 01076 297 
Polaris Media Nordvestlandet 18 05621 277 
Polaris Media Nord-Norge 4 7165 499 
Polaris Trykk 69 05178 831 
Andre/eliminering 266 572271 185 
Sum langsiktig gjeld 427 406453 089 
     
Kortsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 272 789240 550 
Polaris Media Nordvestlandet 116 197 104 165 
Polaris Media Nord-Norge 71 464 69 902 
Polaris Trykk 44 16248 994 
Andre/eliminering -126 087-84 658 
Sum kortsiktig gjeld 378 524378 953 

 

 

*Normalisert EBITDA er EBITDA korrigert for engangseffekter og restruktureringskostnader, se note 24. Restruktureringskostnader og note 27. Alternative resultatmål

Legg til i min rapport