Note 24. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre tiltakSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1. 1)83 39726 768765110 930 
Avsatt i perioden333  333 
Reversert i perioden103-831-515-1 243 
Benyttet avsetning i perioden-10 452-5 837 -16 290 
Balanse pr 31.12.201873 38120 10025093 730 

Utbetales i 2019                      -16 207                                                                                                                                            
Utbetales etter 2019- 77 524 
Sum-93 730 

 

1) Det er i 2018 foretatt en reklassifisering mellom pensjon/afp, sluttpakker og andre tiltak i "Balanse pr. 1.1.".

 

 

Legg til i min rapport