Note 22. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.2018 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 32 253 egne aksjer per 31.12.18.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2018 er kr 2,11 (1,79). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2018 er kr 1,75 pr. aksje, tilsammen 85 565 424.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.18 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
AMBLE INVESTMENT AS558 9301,1 % 
FORTE TRØNDER319 9490,7 % 
GH HOLDING AS307 3700,6 % 
Sum 10 største aksjonærer43 922 96389, 8% 
Øvrige aksjonærer5 003 81810,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 
Legg til i min rapport