Note 18. Kontraktsforpliktelse fra kontrakter med kunder

 

               20182017                                                                         
Kontraktsforpliktelse 1.1.2018 112 125  
Nye kontraktsforpliktelser 115 026  
Leveringsforpliktelser oppfylt i perioden -112 125  
Kontraktsforpliktelser per 31.12.2018 115 026  

 

Alle privatpersoner betaler avisabonnement på forskudd. Saldo per 31.12.2018 på 115 mill. knytter seg til mottatt betaling for aviser som ennå ikke er levert.

Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Konsernet har kun leveringsforpliktelsene som har en forventet løpetid på ett år eller mindre, og har derfor valgt å bruke unntaksregelen i IFRS 15 nr. 121 om ikke å gi informasjon om gjenstående leveringsforpliktelser etter nr 120.

Etter IFRS 15 skal forskuddsbetalinger fra kunder presenteres som en kontraktsforpliktelse i regnskapet. Tidligere inngikk forskuddsbetalinger i annen kortsiktig gjeld både i balanse og note, se note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

Legg til i min rapport