Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20182017                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 60 83659 878 
Forskuddsbetalt abonnement (se note 18)  112 125 
Feriepenger 63 21864 037 
Annen kortsiktig gjeld 76 46772 411 
herav avsetning sluttpakker 1) 20 10026 768 
Annen kortsiktig gjeld 200 521308 451 

 1) For ytterligere informasjon se note 24. Restruktureringskostnader.

 

Legg til i min rapport