Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20182017                                                                              
Distribusjonskostnader 160 284161 254 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 73 35969 696 
Telefon og porto 13 05814 278 
Reisekostnader 24 95225 212 
IT-kostnader 38 46742 597 
IT og kontorkostnader 9 3018 827 
Drift bygninger og driftsmidler 99 85093 206 
Tap på fordringer 9211 453 
Annen driftskostnad 43 96233 784 
Sum 464 153450 307 

 

Legg til i min rapport