Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2018  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-10256 982305 8991 101421210 059-1 9271 309 55431 5061 646 958
Årets resultat000093 0610093 0611 69894 759
Årets utvidede resultat (OCI)00003 378159 500647163 5250163 525
Årets totalresultat000096 439159 500647256 5861 698258 284
Endring i ikke-kontrollerende interesser000012 2100012 210-15 212-3 002
Utbytte0000-73 16200-73 162-123-73 285
Andre føringer mot egenkapitalen0-220-22-92200-926-11-959
Sum transaksjoner med aksjonærer0-220-22-61 87400-61 878-15 346-77 246
Egenkapital per 31.1248 927-33256 982305 8761 135 982369 559-1 2791 504 26217 8581 827 996
           
2017AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-82256 982305 8271 070 48212 363-2 4381 080 40833 5961 419 831
Årets resultat000086 5360086 5361 20287 738
Årets utvidede resultat (OCI)0000-11 139197 696511187 0680187 068
Årets totalresultat000075 396197 696511273 6041 202274 806
Endringer i ikke-kontrollerende interesser0000-1 4110 -1 4110-1 411
Utbytte0000-49 01000-49 010-89-49 099
Andre føringer mot egenkapitalen0710712 789002 789-302 830
 Sum transaksjoner med aksjonærer071071-46 22100-46 221-119-47 679
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982305 8991 098 247210 059-1 9271 306 38034 6791 646 958

 

Legg til i min rapport